Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học lớp 9 trang 169

Bảng tuần hoàn hóa học lớp 9 trang 169

Bảng tuần hoàn tổ chức các nguyên tố theo các thuộc tính tương tự để dự đoán các đặc điểm của một nguyên tố chỉ bằng cách nhìn vào vị trí của nó trên bảng.

Trước đó, bảng tuần hoàn được sử dụng để dự đoán các tính chất hóa học và vật lý. Nhưng hiện tại, chúng ta cũng có thể dự đoán tính chất của các nguyên tố chưa được khám phá bằng cách sử dụng bảng tuần hoàn. Mặc dù những nguyên tố mới này đều có tính phóng xạ cao và bị phân hủy thành một nguyên tố đã biết.

Mặc dù không phải là không thể, nhưng rất khó để nhớ tất cả các nguyên tố của bảng tuần hoàn và tính chất của nó. Thay vì ghi nhớ các dữ kiện và số liệu cho từng nguyên tố, nhìn lướt qua bảng chi tiết sẽ tiết lộ rất nhiều điều về khả năng phản ứng, liệu nó có dẫn điện hay không, nó cứng hay mềm và nhiều đặc điểm khác.

Các yếu tố trong cùng một cột với nhau (nhóm) chia sẻ các thuộc tính tương tự. Ví dụ, các nguyên tố trong cột đầu tiên (các kim loại kiềm) là tất cả các kim loại thường mang điện tích 1+ trong các phản ứng, phản ứng mạnh với nước và dễ dàng kết hợp với các phi kim.

Xu hướng của bảng tuần hoàn trong một chu kỳ và nhóm

Bảng tuần hoàn được tổ chức theo xu hướng tính chất nguyên tố:

Di chuyển từ trái sang phải trên hàng:

  • Bán kính nguyên tử giảm
  • Năng lượng ion hóa tăng
  • Ái lực điện từ thường tăng (ngoại trừ khí hiếm)
  • Độ âm điện tăng

Di chuyển từ trên xuống dưới trong một cột(nhóm):

  • Bán kính nguyên tử tăng
  • Năng lượng ion hóa giảm
  • Ái lực điện từ thường giảm khi di chuyển xuống trong một nhóm
  • Độ âm điện giảm

Tóm lại, bảng tuần hoàn rất quan trọng vì nó được sắp xếp để cung cấp nhiều thông tin về các nguyên tố và cách chúng liên quan với nhau trong một tài liệu tham khảo dễ sử dụng nhất.